07 - I.34.
określenie zabytku: Nagrobek Łukawskiego
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1930r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża na postumencie. Na postumencie widoczne
są wyryte inskrypcje, natomiast na krzyżu wyrzeźbiony portret Chrystusa.
inskrypcje:
Ś.P. / FRANCISZEK ŁUKAWSKI / ŻYŁ LAT 56 / ZMARŁ W ROKU 1930 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt zabrudzony, popękany, ma widoczne uytki.
Powinien zostać poddany pracom konserwatorskim.